Chemicalnet – allt om kemi

Chemicalnet var tidigare ett magasin inom kemi men drivs idag som en fristående blogg inom kemi. Bloggen idag har ingen koppling till det tidigare magasinet.  

Lär dig mer om kemi med Chemicalnet 

Den här sidan är idag en blogg med inriktning mot kemi, och drivs för att sprida information och kunskap om kemirelaterade ämnen. Kemi är ett intressant ämne och det är mycket användbart att ha grundläggande kunskaper inom kemi.  

 Kemi är ett ämne inom naturvetenskapen där man studerar materia och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper men också vilka förändringar som sker vid olika kemiska föreningar.  

 Miljökemi – ett viktigt ämne för framtiden 

Du kommer att kunna läsa en hel del om miljökemi här på Chemicalnet. En mycket viktig gren inom kemin, som växer sig större och större hela tiden. FN gick nyligen ut med en klimatrapport som var mycket allvarlig.  

 För att kunna vända detta allvarliga läge behövs mer kunskap, och grundläggande kunskaper som vad koldioxidekvivalenter är viktigt. På den här sidan går vi igenom grundläggande kunskaper, på ett sätt som alla kan förstå.  

Chemicalnet – för dig med intresse för kemi    

Chemicalnet är en sida du som är intresserad av kemi och vill lära dig mer kan vända dig till. Här finns inte enbart information som rör klimatet. Vi går också igenom fakta så som vad silver egentligen består av exempelvis, berättar om olika nobelpristagare samt att vi också presenterar olika yrkestitlar inom kemin.  

Home

Senaste bloggar

10 jobb inom kemi
10 jobb inom kemi
2021-09-25
Ämnet kemi är mycket brett och det finns flera olika grenar inom kemin, det innebär också att vad du kan jobba med som kemist är väldigt varierande. Ta gärna en titta på en hemsida för perso...
TBT – Tributyltenn
TBT – Tributyltenn
2021-08-31
TBT är en organisk förening som är skadlig både för miljön och för människors hälsa. Föreningen är nu mera förbjuden men mätningar visar att höga halter av TBT fortfarande kan hittas i småbå...
Koldioxidekvivalenter
Koldioxidekvivalenter
2021-08-31
Det är inte enbart utsläpp av koldioxider som har en påverkan på klimatet och växthuseffekten, utan även andra växthusgaser. Ett mått som används för att på ett enkelt sätt kunna jämföra de ...