Koldioxidekvivalenter

Det är inte enbart utsläpp av koldioxider som har en påverkan på klimatet och växthuseffekten, utan även andra växthusgaser. Ett mått som används för att på ett enkelt sätt kunna jämföra de olika gasernas klimatpåverkan är koldioxidekvivalenter. Läs vidare för att lära dig mer om koldioxidekvivalenter.

Vad är koldioxidekvivalenter?

Koldioxidekvivalenter är ett mått man använder för att enkelt kunna jämföra hur mycket olika växthusgaser bidrar till förstärkt växthuseffekt. När man anger utsläppen från en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma effekt på klimatet.

Vilka är de andra växthusgaserna?

De andra växthusgaserna som ökar och har en klimatpåverkan är främst metan, lustgas och vattenånga. Vattenånga är den växthusgas det finns allra mest av naturligt i atmosfären, men ökar ännu mer ju varmare det blir på jorden.

Det blir alltså som en ond spiral, eftersom vattenångan ökar av att temperaturen höjs på grund av växthuseffekten, och den ökade temperaturen bidrar till mer vattenånga som i sin tur bidrar ännu mer till förstärkt växthuseffekt.

Koldioxidekvivalenter tabell

Växthusgas Uppvärmningspotential (GWP)
Koldioxid 1
Metan 25
Dikväveoxid 298

Det här innebär att exempelvis metan bidrar till 25 gånger mer till växthuseffekten än vad koldioxid gör. Ett ton av metanutsläpp på ett ton motsvarar 25 ton utsläpp av koldioxid.

Därför är koldioxidekvivalenter viktiga

Just eftersom olika gaser bidrar olika mycket till växthuseffekten är det mycket viktigt att ha ett mått som gör att man kan jämföra de olika gasernas påverkan. Koldioxidhalterna i luften är höga, men det innebär inte per se att koldioxidutsläppen är de mest allvarliga.

Det finns fler växthusgaser än de som nämns i tabellen som också mäts i koldioxidekvivalenter och flera av dem har en mycket hög ekvivalent. Däremot är utsläppen av dem mycket begränsade istället.

Andra saker som mäts i koldioxidekvivalenter

Man har även börjat mäta annat med koldioxidekvivalenter för att kunna mäta vilken klimatpåverkan saker har. Exempelvis har det blivit vanligare att mäta vilka koldioxidekvivalenter olika matvaror har.

Livsmedel Koldioxidekvivalent
Nötkött 28
Räkor 14
Kyckling 3,3
Bönor/linser 0,8
Potatis/rotfrukter 0,1

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...