Miljökemi

Precis som med alla de andra ämnen inom naturvetenskapen finns det många grenar inom kemin. I den här artikeln går vi igenom vad miljökemi innebär och även vilka utbildningar som finns för dig som vill arbeta inom området.

Vad är miljökemi?

Miljökemi är det vetenskapliga studiet av komplicerade processer som sker i naturen. Traditionellt räknas miljökemin inte som en gren inom kemin utan snarare som en tvärvetenskaplig disciplin. Men i takt med att larmrapporter om miljöförstöring kommit har det blivit en mer och mer erkänd gren inom kemin.

Vad ingår i miljökemi?

Inom miljökemin studerar naturliga processer som äger rum i naturen. Stort fokus ligger på vad som händer med dessa processer när de får påverkan av miljöfrämmande ämnen, så som kemikalier i föroreningar, kemikalieutsläpp och i bekämpningsmedel som används inom jordbruket.

Men man studerar inte enbart vad som händer när dessa naturliga processer kommer i kontakt med miljöfrämmande ämnen utan även vad som händer när de naturligt förekommande ämnena får en förhöjd koncentration. Exempelvis hur koldioxidhalterna påverkar växthuseffekten på jorden.

Studera miljökemi

I takt med att miljöproblemen har uppmärksammat har också fler och fler universitet och högskolor världen över inrättat intuitioner och öppnat upp avdelningar för miljökemi inom sina naturvetenskapliga fakulteter.

Universitet och högskolor som erbjuder kurser i miljökemi i Sverige:

  • Stockholms universitet
  • Göteborgs universitet
  • Umeå universitet
  • Linné universitetet
  • Karlstad universitet

Detta är endast ett urval av alla universitet och högskolor som erbjuder utbildning inom miljökemi i Sverige. Exakt vilken institution kursen finns på varierar från olika skolor, men alltid inom den naturvetenskapliga fakulteten.

Arbeta med miljökemi

Vill du arbeta med miljökemi krävs det oftast att du studera mer än endast en kurs inom ämnet. Exakt vad du bör studera kan dock vara flexibelt, du kan exempelvis studera en kandidatexamen inom kemi och rikta in dig på just miljökemi. Men du kan också välja att studera mer miljövetenskap och rikta dig mot just kemi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...