Bilavgaser

Att bilavgaser är dåliga både för oss och för miljön har nog de flesta koll på idag. Men vad innehåller egentligen bilavgaser som gör att de är så hälsoskadliga? Och vilken påverkan har de på miljön? Detta går vi igenom i denna artikel.

Vad består bilavgaser av?

Bilavgaser innehåller flera olika föroreningar och brukar delas in som gasformiga föroreningar och som partikelformiga formiga föroreningar.

Gasformiga föroreningar i avgaser:

  • kvävedioxider (NOx)
  • kolmonoxid (CO)
  • Kolväten (HC)
  • koldioxid (CO2)
  • Svaveloxider (SOx)

Partikelformiga föroreningar i avgaser:

  • svart kol
  • polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
  • metallföreningar
  • ultrasmå partiklar.

Hur påverkar bilavgaser miljön?

Bilavgaser har negativ påverkan på miljön av flera anledningar. Det största utsläppet från avgaserna är koldioxid, som vi vet har en mycket negativ påverkan genom att öka växthuseffekten på jorden.

Både kväveoxider och svaveloxider har en gödande effekt och orsakar försurning i mark och vatten. Försurningen har står påverkan på både växtlighet och djurlivet och värst påverkas sjöar och vattendrag. Vill du lära dig mer om detta kan du studera en kurs i miljökemi.

Hur påverkar bilavgaserna vår hälsa?

Många av ämnena i bilavgaserna är skadliga för vår hälsa. Koloxid kan både ge andningsbesvär och ge upphov till störningar i nervsystemet. Medan kolväten kan påverka arvsanlagen och orsaka cancer.

Partiklarna som finns i bilavgasen leder ofta till besvär med andning och luftvägarna.

Att bo och vistas ofta i mycket högtrafikerade områden kan vara extremt farligt för hälsan, eftersom det är mängden bilavgaser som avgör hur hälsoskadligt det är för kroppen.

Koldioxidutsläpp och bilavgaser

Koldioxid är som sagt den största delen av bilavgaser och idag kommer 60,7 % av koldioxidutsläppen i Europa från just biltrafiken. Då ska man komma ihåg att varken tunga eller lätt lastbilar, som står för transporter är då inräknade. Totalt står alla vägtransporter för 72 % av koldioxidutsläppen i Europa.

Moderna bilar bidrar till mindre mängda koldioxidutsläpp, och allra bäst är elbilar. Det går även att minska koldioxidutsläppen genom att samåka eller att åka buss, för att minska mängden bilar i trafiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...