Växthuseffekten

Idag talas det mycket om växthuseffekten, att den påverkar miljön negativt och att den ökar. Men vad innebär egentligen växthuseffekten, hur uppstår den och varför ökar den? Allt detta går vi igenom i den här artikeln.

Vad är växthuseffekten?

Växthuseffekten är den effekt som uppstår när växthusgaser, så som koldioxid, metan och vattenånga släpps ut i atmosfären och absorberar värmestrålning som är på väg att lämna jorden. Värmen hålls då kvar på jorden och håller den varm.

Växthuseffekten är absolut nödvändig för att vi ska kunna leva på jorden. Utan den naturliga växthuseffekten skulle jorden i genomsnitt vara 30 grader kallare än vad den är idag.

Varför är växthuseffekten dålig?

Problemet är vi nu har en förstärkt växthuseffekt som är mycket starkare än den naturliga, vilket innebär att mer värmestrålning än tidigare stannar kvar i jordens atmosfär. Det i sin tur gör att jordens temperatur stiger mer än vad som är naturligt, det som kallas för global uppvärmning.

Den globala uppvärmningen har många negativa konsekvenser för jorden. Inom miljökemin arbetar man mycket med just detta, och vilka påverkningar som finns av att kemiska föreningar som egentligen finns naturlig ökar.

Varför har vi förstärkt växthuseffekt?

Anledningen till att vi idag har en förstärkt växthuseffekt är för att utsläppen av växthusgaser ökar. Utsläppen sker vid förbränning av fossila bränslen, som främst kommer från industrier och bilavgaser. Det pratas mycket om koldioxidutsläpp men det är viktigt att komma ihåg att det inte enbart är koldioxid som påverkar växthuseffekten.

Skogsavverkning

Men växthuseffekten är också förstärkt på grund av skövling av skog. Skogen tar nämligen upp mycket av växthusgaserna och använder denna i sin fotosyntes, men när mindre skog finns släpps mer av gaserna ut fritt i atmosfären.

Jordbruket

Även jordbruket är en stark faktor till förstärkt växthuseffekt. Växthusgaser släpps ut när marken brukas och odlas. Men den största utsläppskällan är produktionen av animaliska livsmedel, alltså kött-, mjölk- och äggindustrin.

Idisslare så som kossor och får rapar ut metan som bildas i deras magar och metan är en 34 gånger starkare växthusgas än koldioxid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...