Koldioxidhalter i luften

Ofta pratas det idag om koldioxidutsläpp och att koldioxidhalterna är allt för höga i luften idag. Men vad är egentligen koldioxidhalter och vad menas med att ha ökat? Allt detta går vi igenom i denna artikel.

Vad är koldioxidhalter?

Koldioxidhalt innebär mängden koldioxid som finns i vår atmosfär. Koldioxid som har den kemiska beteckningen CO2 är en kemisk förening mellan kol och syre och är en luktfri och färglös gas. Koldioxiden bildas vid förbränning av kolhaltiga bränslen.

Vad är koldioxidhalten i atmosfären?

Koldioxidhalten i atmosfären ligger på cirka 400 ppm (alltså part per millions) men kan i miljöer med mycket utsläpp från exempelvis industrier, trafikleder och liknande uppgå till hela 800 ppm. Det är vanligt att storstadsmiljöer har högre koldioxidhalt i luften än mera glesbefolkade områden.

Koldioxidhalten i luften ökar

Koldioxidhalten i luften ökar och hos SMHI kunde man redan 2017 läsa att koldioxidhalten har nått högre nivåer än vad den någonsin legat på tidigare. Anledningen till att den ökar är många, men en sak har anledningarna gemensamt och det är vi människor. Alla koldioxidutsläpp leder på ett eller annat sätt tillbaka till oss.

År 2016 var det globala genomsnittsvärdet för koldioxid i atmosfären 403,3 ppm, medan år 1960 låg det på cirka 320 ppm. Under de senaste 800 000 tusen åren har koldioxidhalten i luften varierat, men aldrig överstigit 300 ppm – förutom nu i modern tid.

Varför ökar koldioxidhalten i luften?

Koldioxidhalten i luften ökar på grund av att utsläppen ökar och hinner inte tas upp av växtligheten, som annars fångar upp koldioxiden i ett naturligt kretslopp. Utsläppen ökar på grund av ökning av förbränning av fossila bränslen, som olja, kol och gas.

En annan industri som påverkar ökningen av utsläppen är jordbruket. Ökningen av utsläpp i kombination med att man skövlar skog och växtlighet gör att koldioxidhalten i luften ökar.

Koldioxidutsläpp bidrar till växthuseffekten

Utsläpp sker hela tiden, exempelvis andas vi ut stor mängd koldioxid i varje utandning. Även bilavgaser och industrier bidrar till utsläppen, och även kor är en stor bidragande faktor. Alla dessa utsläpp bidrar till växthuseffekten, som i sin tur gör att jordens temperatur stiger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Captcha loading...